SrkeT App 2.1.15 diện mạo mới

Trải nghiệm cuối cùng mời bạn sử dụng

Tải xuống SrkeT Chat

Không cần tải xuống,Đăng ký và sử dụng

  • Truy cập qua trình duyệt hiện đại Chat,Có được trải nghiệm người dùng tốt hơn。Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome truy cập SrkeT chat
  • macOS Yêu cầu cài đặt: Mở Tùy chọn hệ thống, tìm Bảo mật & Quyền riêng tư, nhấp vào Chuyển sang Chung và nhấp vào Vẫn mở ở dưới cùng.
  • SrkeT chat Dịch vụ khách hàng trực tuyến hỗ trợ đăng nhập bằng trình duyệt hoặc ứng dụng. Bạn cần nhập id người bán để đăng nhập vào ứng dụng và bạn không cần đăng nhập lại tài khoản và mật khẩu sau này.